Vi har glädje att informera vår patienter att vi har en psykiatrisk mottagning på Blomman Vårdcentral.
Vår målsättning är att du som patient ska bli professionellt bemött när du kontaktar oss. Korta väntetider, ett gott omhändertagande samt en strikt sekretess är grundläggande ledord inom vår verksamhet. Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer. För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt.

Vi erbjuder bred kompetens behandlingar bl.a.

  • Depression och Ångest
  • Beroende
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Panikångest
  • Bipolär Sjukdom
  • KBT-terapi
  • Stödsamtal