Vi följer de patientavgifter som Region Skåne har satt upp.

Besök på sjukhus och hos specialister är avgiftsfria för patienter under 20 år och över 85 år.

Besök Pris
Läkarbesök
200:-
Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0:-
Psykolog/kurator 200:-
Allmän hälsoundersökning (Ingår ej i högkostnadsskyddet) 2000:-
Körkortsintyg för buss och lastbil 1250:-
Körkortsintyg för taxi 900:-
Uteblivet besök eller sent återbud
Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid.

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel
patientavgift för besöket. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en
avgift för uteblivet besök.
Betala gärna med kort
Du betalar patientavgiften vid ditt besök, gärna med kort. Väljer du att betala i efterhand får
du en faktura hemskickad. Vid fakturering tas en faktureringsavgift på 50 kronor ut, utom
i de fall betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tas en
påminnelseavgift på 60 kronor ut. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och
förfaller i slutet av månaden.
Högkostnadskort och frikort Du behöver inte betala mer än 1150 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1150 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1150 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.Till patientavgifter räknas såväl de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar som avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • Kostnader för uteblivna besök
  • Hälsoundersökningar och hälsokontroller
  • Vaccinationer
  • Kostnader för intyg

För att få frikort

Vid varje besök ber du personalen att anteckna de avgifter du betalt i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du kan även spara alla vårdkvitton och senare visa upp dem. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort.