Betala gärna med kort

Du betalar patientavgiften vid ditt besök, gärna med kort.

Patienter med giltigt förhinder kan slippa betala. Det är personalen på mottagningen som avgör om skälet är giltigt. Patienter som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen, ska inte debiteras för det uteblivna besöket. 


Uteblivet besök eller sent återbud

Du måste avboka ditt vårdbesök senast 24 timmar före bokad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt och bekräftat besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel patientavgift för besöket. Om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en avgift på 200 kronor för uteblivet besök. Högkostnadskort gäller ej vid uteblivet besök. Frikort gäller inte och avgiften får inte registreras i högkostnadskortet.

Exempel: Du skulle på läkarbesök = 200 kr

Uteblivet besök = 400 krHögkostnadsskydd och frikort

Högkostnadskyddet innebär att du betalar som mest 1400 kronor i patientavgifter under en sammanhängande period på 12 månader. När du har betalt 1400 kronor har du rätt att få ett frikort som gör att du inte behöver betala för fler besök. Frikortet gäller från det datum du uppnått 1400 kr. Frikortets giltighetstid räknas från det första betalda besöket på högkostnadskortet och 12 månader framåt.

* Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.


Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • kostnader för uteblivna besök
  • hälsoundersökningar och hälsokontroller
  • vaccinationer
  • kostnader för intyg
  • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.


Vill du veta mer?

Prata med vårdpersonalen eller läs mer på  1177.se.


Covid-19

 Avgiften för uteblivet besök är 300 kronor.