Ali Sabri

leg. läkare spec allmänmedicin

Rashid Obaid

leg. läkare spec allmänmedicin

Thina

Undersköterska

Lina

Sjuksköterska

Isabella

Undersköterska

Araz

Undersköterska

Anneli

Medicinsk sekreterare

Ayad Behnam

leg. läkare spec psykiatri