Blomman Vårdcentral i Lund är ett privat alternativ till den offentliga vården. Vår målsättning är att finnas till hands när du behöver oss och att erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet.

Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider vardagar. Under helger hänvisar vi våra patienter till Blomman Vårdcentral i Katrinelund: Celciusgatan 35 i Malmö. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.

Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.